Działalność naukowa

Elektroniczne wersje większości moich artykułów i prezentacje multimedialne z wystąpień konferencyjnych dostępne są na moim profilu w serwisie Academia.edu.


PUBLIKACJE:

Publikacje książkowe: 

Sześć widoków na kinematografię japońską. Kulturowe, społeczne, polityczne i instytucjonalne konteksty kina, Wydanie II, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2016.

Sześć widoków na kinematografię japońską. Kulturowe, społeczne, polityczne i instytucjonalne konteksty kina, Yohei, Wrocław 2013.

Publikacje w pracach zbiorowych:

Burza w kosmosie: „Zakazana planeta” jako gatunkowa trawestacja Szekspira, [w:] Lustra i echa: Filmowe adaptacje dzieł Williama Shakespeare'a, red. O. Katafiasz, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Kraków 2017.

„Gdzieś tam, gdzie życie jest tanie” – polskie wizje filmów snuff, [w:] Groza w kulturze polskiej, red. R. Dudziński, K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2016.

Superproduzioni all'italiana: Włoskie imitacje zagranicznych hitów filmowych. Wstęp do problematyki, [w:] Bękarty kinematografii, czyli rzecz o filmach nie(do)cenionych, red. J. Łuniewicz, F. Nowak, B. Racięski, Wydawnictwo Yohei, Wrocław 2014.

Publikacje w czasopismach: 

Burza w kosmosie: „Zakazana planeta” jako gatunkowa trawestacja Szekspira, „Didaskalia” Nr 135 2016.

Sport in Japanese Cinema from the End of 19th Century to the End of the Pacific War. An Exploration, „Silva Iaponicarum”, Vol. XLIII/XLIV/XLV/XLVI, 2015.

Kwiaty ciała i krwi: Wokół mitu filmów snuff, „Studia Humanistyczne AGH”, Vol. 14, Nr 1, 2015, Współautor: Przemysław Dudziński.

„Na ducha Lenina!”. Historia sowieckich bohaterów komiksowych w popkulturze amerykańskiej, „Praktyka teoretyczna”, Nr 4(14)/2014. Współautorzy: Przemysław Dudziński, Radosław Pisula, Michał Wolski.

Polisemiczne potwory: Kaijū eiga jako nośnik treści społeczno-politycznych. Casus Godzilli, „Litteraria Copernicana”, Nr 2(14)/2014.

Socio-Political Aspects of Kaiju Eiga Genre: A Case Study of the Original Godzilla, „Silva Iaponicarum”, Vol. XXXVII, Autumn, 2013.

Ojciec filmu japońskiego i jego największa gwiazda: współpraca Shōzō Makino i Matsunosuke Onoe w kontekście narodzin i rozwoju profesjonalnej japońskiej branży filmowej, „Tematy z Szewskiej”, Nr 1(9)/2013.

Świadectwo przemian: Sport we wczesnym kinie japońskim, „Szkice humanistyczne”, Tom XIII, Nr 2-3, Vol. 32, 2013.

The Zigomar Scandal and the Film Censorship System in Japan, „Silva Iaponicarum”, Vol. XXXI, Spring, 2012.

Niezamierzony skandal, nieświadoma transgresja: Jak Zigomar stworzył japoński system cenzury filmowej, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne”, Nr 1(4)/2012.


Stosunek inteligencji do zmiany pozycji Kościoła Katolickiego w Polsce jako jeden z elementów transformacji ustrojowej, „Nauki Polityczne - Zeszyty Naukowe KNPUJ”, Nr 6 2010.

Civil Religion a amerykańskie kino głównego nurtu, „Kultura Popularna”, Nr 3(21)/2008.REDAKCJA:

Redakcja numerów czasopism naukowych:

„Silva Iaponicarum”, Vol. XLIII/XLIV/XLV/XLVI, 2015. Numer specjalny: Polish Film Studies and Japanese Cinema. Współredaktor: Krzysztof Loska.WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

„Uniwersum Marvela vol. 2”, Wrocław, 23-24 VI 2017.
Referat: „Mutanci w stylu Blackhawks: Odrodzenie serii „X-Men” w 1975 roku jako zalążek „mniejszościowej metafory””.

„Dzieci i młodzież w kręgu kultury popularnej”, Wrocław, 22-23 VI 2017.
Referat: „Momotarō poszedł na wojnę: Propagandowe wykorzystanie popularnej baśni w czasie wojny na Pacyfiku w animacjach Orły morskie Momotarō i Momotarō i boscy wojownicy mórz”.

„Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”, Warszawa, 22-24 V 2017
Referat: „Obraz(y) Japonii w filmach z katalogu Lumière et Cie”.

„Made in Japan: Różne oblicza Japonii”, Kraków, 20 V 2017.
Referat: „Bohater spod Liaoyang i inni waleczni Japończycy: Wizerunek Japonii w amerykańskich filmach z okresu wojny rosyjsko-japońskiej i jego źródła”.

„Dni Fantastyki UMCS”, Lublin, 15-16 V 2017.
Referat: „Szekspir wyrusza w podróż kosmiczną: Zakazana planeta jako fantastyczno-naukowa wariacja na temat Burzy”.

„Drużyna, grupa, team a popkultura”, Wrocław, 17-18 III 2017.
Referat: „Zróżnicowanie płciowe, narodowe, rasowe, etniczne i religijne członków drużyn mutantów Marvela do 1991 roku”.

„Ikony popkultury”, Wrocław, 10-11 VII 2015
Referat: „Matsunosuke Onoe i Tsumasaburō Bandō jako ikony dwóch epok japońskiego kina historycznego. Analiza Porównawcza”.

 „Komiks Kon: Komiks jako nieodłączna część popkultury”, Kraków, 28 V 2015
Referat: „Amerykańscy superherosi w japońskim stylu: Strategie adaptacyjne i marketingowe towarzyszące próbom wprowadzenia komiksu superbohaterskiego w ramy japońskiej popkultury”.

 „Humanistyczne wizje erotyki”, Wrocław, 15-16 V 2015
Referat: „'Japońscy cenzorzy filmowi mordują tysiące pocałunków'. Polityczno-ideologiczne uwarunkowania (nie)obecności erotyki na japońskich ekranach w pierwszej połowie XX wieku”.

„Wojna po amerykańsku: Polityka, kultura, społeczeństwo”, Kraków, 22-24 IV 2015
Referat: „Symboliczna wojna z komunizmem na kartach amerykańskiego komiksu w latach 50. XX wieku”.

„"Słabo to widzę...": Kultura wizualna a nierówności społeczne”, Poznań, 16-17 IV 2015
Referat: „Nierówności społeczne w japońskim kinie przełomu lat 20. i 30. XX wieku”.

„Kobieca strona popkultury”, Wrocław, 27-28 III 2015
Referat: „Cierpiętnice, gejsze, tradycyjne dziewczęta, zwesternizowane femmes fatales, matki żołnierzy i pracownice przemysłowe: Modele kobiecości we wczesnym kinie japońskim”.

„Kultura Japonii: Kino - Teatr - Komiks - Animacja”, Poznań, 18-19 III 2015
Referat: „Film politycznie zaangażowany: Historia ruchu Prokino”.

„Buszujący w śmieciach: Powrót”, Kraków, 12-13 III 2015
Referat: „Billboard jako polska fantazja o filmach snuff”.

„Antybohater we współczesnej kulturze”, Kraków, 21 II 2015
Referat: „Mechanizmy kreacji antybohaterów we wczesnym japońskim kinie historycznym”.

„75 lat Batmana”, Wrocław, 21-22 XI 2014
Referat: „Amerykańscy superbohaterowie nie podbijają Japonii: Batman i Spider-Man w japońskiej popkulturze lat 60. i 70. Analiza porównawcza”.

„Uniwersum Marvela”, Opole, 17-18 VI 2014
Referat: „Japońskie przygody Człowieka-Pająka: Supaidāman w kontekście prób adaptacji formuły komiksu superbohaterskiego do specyfiki japońskiej popkultury”.

„Antybohater w popkulturze”, Wrocław, 30-31 V 2014
Referat: „Buntownicy, cynicy, obiboki i komicy: (Anty)bohaterowie japońskiego kina historycznego lat 20. i 30. XX wieku”.

„Obecność tradycji w kulturze artystycznej”, Poznań, 15-16 V 2014
Referat: „Stare podstawy nowego medium: Związki między wczesną japońską kulturą filmową a tradycyjnymi japońskimi formami artystyczno-rozrywkowymi”.

„Miłość po japońsku”, Kraków, 25-26 IV 2014
Referat: „Kochaj mnie, dyscyplinuj, ucz i przekształcaj na swoje podobieństwo: Ri Kōran i kontynentalny międzyrasowy romans filmowy w kontekście japońskiej ideologii i polityki okresu wojennego”.

 „Groza w kulturze polskiej”, Wrocław, 4-5 IV 2014
Referat: „Gdzieś tam, gdzie życie jest tanie: Polskie wizje snuff”.

„Kultura Gwiezdnych Wojen”, Wrocław, 27-29 IX 2013
Referat: „Czterdzieści lat temu w odległych zakątkach globu. Imitacje Gwiezdnych wojen przełomu lat 70. i 80.”.

„Zlot Młodych Kulturoznawców”, Wrocław, 12-14 IV 2013
Referat: „Świadectwo przemian: Sport we wczesnym kinie japońskim”.

„Bękarty X Muzy - Filmowe adaptacje materiałów nieliterackich”, Wrocław, 12-14 IV 2013
Referat: „Niekończąca się opowieść: filmowe adaptacje historii 47 wiernych roninów”.

„Tropy literatury i kultury popularnej: między powtórzeniem a nowością”, Olsztyn, 10-11 IV 2013
Referat: „Powtórzenie, które nie jest clichè: Seryjność, repetycja i nowatorstwo w japońskiej kulturze popularnej okresu Edo i w japońskim kinie historycznym”.

„Buszujący w śmieciach. Kino niskich lotów - problem definicji i oceny”, Kraków, 14-15 III 2013
Referat: „Superproduzioni all'italiana: Włoskie imitacje zagranicznych hitów filmowych”.

„Historia w fantastyce, fantastyka w historii”, Kraków, 11-12 III  2013
Referat: „Historiozofia według kaijū: Czego uczy nas Pulgasari?”.

„Autobiografia”, Kraków, 20-22 IV 2012 
Referat: „Przedstawić nieprzedstawialne: Trauma jednostkowa i zbiorowa w filmach nurtu tokusatsu”.

„Seksualność człowieka - wokół przemian”, Kraków, 23 III 2012
Referat: „Między ryōsai kenbo a modan gāru: Przekształcenia w zakresie seksualności i ról społecznych japońskiej kobiety w latach 1868-1937 i ich filmowe manifestacje”.

„Skandal w kulturze”, Wrocław, 7-9 XI 2011 
Referat: „Niezamierzony skandal, nieświadoma transgresja: Jak Zigomar stworzył japoński system cenzury filmowej”.

„Gdzie jest postmodernizm?”,  Kraków, 3-4 VI 2011
Referat: „Sprawa Akō a Chūshingura, fakty a przedstawienia: Filmowe (re)interpretacje historii 47 wiernych roninów”.WYSTĄPIENIA POPULARYZATORSKIE:

Akademia Kina Światowego, Wrocław, 21 XI 2017: „Skandalista Nagisa Ōshima: Imperium zmysłów jako wyzwanie rzucone japońskiej cenzurze filmowej w kontekście stopniowego otwierania się japońskiego kina na nagość i erotykę”.

Horror Day: Dolnośląski Festiwal Grozy 2017, Wrocław, 14 X 2017: „Importowane strachy: Zachodnie ikony i motywy kina grozy w japońskim filmie”.

Kultura Niewysoka, Wrocław, 5 VI 2017: „Szekspir wyrusza w podróż kosmiczną: Zakazana planeta jako fantastyczno-naukowa wariacja na temat Burzy”.

Nieznane oblicza Japonii, Warszawa, 14 X 2016: „Kino Japonii: Historia, gatunki, zjawiska”.

Klasyka kina: Tetsuo, The Iron Man, Białystok, 16 V 2016: „Tetsuo: Człowiek z żelaza”.

Filmoteka Trickstera: X-Men, Wrocław, 18 XII 2015: „Nadludzie czy podludzie? Mutanci Marvela w komiksie i filmie”.

9. Festiwal Filmowy Pięć Smaków, Warszawa, 8 XI 2015: „Co próbują powiedzieć nam potwory? Społeczno-polityczny wymiar kaijū eiga

Weekend z kulturą Japonii, Zamość, 6 IX 2015: „Początki kina w Japonii: Od importu pierwszych technologii filmowych do wprowadzenia dźwięku”.

Kultura Niewysoka, Wrocław, 6 XI 2013: „Polisemiczne potwory: kaijū eiga jako nośnik treści społeczno-politycznych. Casus Godzilli”.

Kultura Niewysoka, Wrocław, 5 VI 2013: „Superproduzioni all`italiana – włoskie imitacje zagranicznych hitów”.

Dni Fantastyki, Wrocław, 25 V 2013: „Superproduzioni all`italiana – włoskie imitacje zagranicznych hitów”.DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

2010/2011: Projekcje filmowe, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
2011/2012: Komunikacja kulturowa, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
2012/2013: Socjologia kultury, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
2013/2014: Socjologia kultury, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
2014/2015: Socjologia kultury, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
2015/2016: Socjologia kultury, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
2016/2017: Socjologia wizualna, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr
2016/2017: Prasowy dział kultury, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr
2017/2018: Prasowy dział kultury, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr
2017/2018: Socjologia wizualna, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr
2017/2018: Socjologia wizualna, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr (studia niestacjonarne)
W MEDIACH:

Bartosz Czartoryski, Śmierć, kłamstwa i kasety wideo, czyli ''filmy ostatniego tchnienia'', Gazeta.pl Weekend, lipiec 2015 (artykuł poświęcony tematyce filmów snuff, w którym pojawia się kilka moich wypowiedzi).

W 16. rzędzie #3, marzec 2015 (wideo z dyskusji  kinie superbohaterskim przeprowadzonej w programie W 16. rzędzie studenckiego czasopisma „16 mm”).

Zniszczyć wszystkie potwory: Marka Bochniarza z Dawidem Głownią rozmowa o zmianach w wizerunku Godzilli…, „Torii”, Nr 23, grudzień, 2014.

Dawid Głownia o fascynacji kinem japońskim i Rutgerem Hauerem, czerwiec 2013 (wywiad dla bloga Kocham Dziwne Kino przy okazji premiery Sześciu widoków na kinematografię japońską).CYTOWANIE MOICH PUBLIKACJI:

Sześć widoków na kinematografię japońską
1. Przemysław Dudziński, Monsters without Shape and People without Substance – Tokusatsu Horrors by Honda Ishirō, „Silva Iaponicarum”, Vol. XLIII/XLIV/XLV/XLVI, 2015.

Socio-Political Aspects of Kaiju Eiga Genre...
1. Benny Chen-heng Yang, Why Godzilla? The Factors for Global Fame of Tokusatsu Giant Monsters, „International Journal of Liberal Arts and Social Science”, Vol. 5, No. 5, 2017.

„Gdzieś tam, gdzie życie jest tanie”...
1. Magdalena Kamińska, Upiór w kamerze: Zarys kulturowej historii kina grozy, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2016.
2. Katarzyna Jewtuch, Pornografia współczesna, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2017.

Kwiaty ciała i krwi...
1. Magdalena Kamińska, Upiór w kamerze: Zarys kulturowej historii kina grozy, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2016.
2. Katarzyna Jewtuch, Pornografia współczesna, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2017.

„Na ducha Lenina!”...
1.  Mateusz Maleszka, Komiks na wojnie - Amerykański komiks wojenny podczas II wojny światowej, [w:] red. P. Grochmalski, P. Lewandowski, A. Krygier, Z historii mediów i dziennikarstwa. Studium selektywne, Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, 2015. 

Superproduzioni all'italiana...
1.  Anita Bielańska, Spadkobiercy neorealizmu i włoskie kino gatunków, [w:] red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Historia Kina. Tom 3: Kino epoki nowofalowej, Universitas, Kraków 2015.